Generalforsamling 2019

Onsdag d 9/1 kl 19-20:45 på Langvang Idrætscenter

1. Velkomst
2. Valg af dirigent & referent
3. Registrering af fremmødte og stemmeberettigede
4. Formandens beretning om 2018 og forventninger til 2019
5. Valg af revisor og revisor suppleant
6. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018 samt forventet budget 2019
7: Fastsættelse af kontingent 2019
8. Valg til bestyrelsen – Mai (Formand), Mikael (Bestyrelsesmedlem) og Michael (suppleant) er på valg i 2019 og de ønsker alle genvalg. (Hvis nogen ønsker at modopstille skal dette indberettes til Mai Tolstrup senest d 3/1-2019.)
9. Indkomne forslag (Hvis nogen har input til agenda, skal dette indberettes til Mai Tolstrup senest 3/1-2019)
10. Eventuelt:
A: Baneudvalg 2019 v Mikael Kejlstrup – indsættes som punkt 8B.
B: Træningsinfo 2019 v Mikael Kejlstrup -indsættes som punkt 4B.

Af hensyn til bestilling af kaffe og kage samt sikre nok stole, så bedes i tilmelde jer via mail info@randersbmx.dk senest d 6/1.2019.