Bliv medlem

Pris på medlemsskab

Medlemskontingent for 2019 blev fastsat ved general forsamlingen 9.  januar 2019.

Kontingent fastsat til 800 kr. for 2019. Derudover skal man betale 260 kr for licens.

Det 3. og de derefterfølgende familiemedlemmer i husstanden er halv pris for kontingentet, dvs. 400 kr plus 260 kr for licens.

For nuværende medlemmer skal betaling ske senest d 1/2-2019.

Alternativt er det senest efter 3. træningsgang eller inden første løb.

Bliver du først medlem efter 1/8, er kontingentsatsen halv pris for resten af sæsonen.

Man kan ikke køre løb, før man har betalt sit kontingent!

Hvis man er medlem og har licens i en anden klub, så kan man tegne et træningsmedlemsskab, som koster 600 kr. Et træningsmedlemsskab giver mulighed for at træne med til klubbens træninger tirsdag og torsdag, men det vil dog med dette kontingent ikke være muligt, at deltage i klubbens interne arrangementer. Træningsmedlemsskab ef også halv pris efter 1/8.

Man kan tegne et støttemedlemsskab, som koster 250 kr.

Hvis man har haft licens i en anden BMX klub i 2018, så vil man ikke kunne få licens i Randers BMX i 2019. Du kan læse mere om dette i vores nyheder.

Kontingentet gælder for perioden 1/2-2019 til 31/1-2020.

Inden du melder dig ind:

Randers BMX er en aktiv klub, der forventer at du deltager i arbejdet med klubben (dette gælder både for medlemmer og forældre) – som minimum med vedligeholdelse af klubbens bane og udenomsarealer. Hvis alle hjælper lidtog vi løfter i flokbliver det meget sjovere for dig og/eller dit barn at komme og køre og færdes på banen.

Klubbens eksistens bygger , at vi alle deltager aktivt!
BMX er en action-sport og kan være forbundet med risiko for skader. BMX er derfor ikke en velegnet sport, hvis man ønsker at aflevere sit barn, og komme tilbage efter træning. Det forventes derfor, at forældre eller anden voksen er til stede banen i forbindelse med børns træning og løb.

Konto oplysninger

Når du bliver medlem i Randers BMX skal du overføre beløbet oplyst i mailen du har fået tilsendt til følgende konto:

Reg. nr.: 9333

Konto nr.: 0012016530

Eller

Mobilepay 993310

Husk at påføre dit/barnets fulde navn.

Forsikring

Randers BMX gør opmærksom på, at det er køreren selv eller forældre/værge ansvar at være tilstrækkelig forsikret hos eget forsikringsselskab (vær opmærksom på at det kan høre under “farlig sport”).

Udfyld formularen for at blive medlem i Randers BMX

Er du under 18 år, skal dine forældre angives som kontaktpersoner

Ønsker du blot at tegne træningsmedlemsskab til 600 kr? (dette medlemsskab kan kun vælges, hvis man allerede har licens i en anden BMX klub)

JaNej

Ønsker du blot at tegne et støttemedlemsskab til 250 kr?

JaNej

Vær opmærksom på, at man med et støttemedlemsskab ikke får adgang til at træne eller køre løb.

Betingelser

Jeg tillader hermed, at de billeder, der er taget af mit barn eller mig, frit kan bruges af Randers BMX til plakater, tryksager, hjemmeside med mere, med det formål at illustrere BMX.

Vi gør endvidere opmærksom på, at der ikke gennem klubben eller DCU er forsikring på klubbens kører. Hverken på eller unde for bmx banen. Man skal selv sørge for at have den rigtige forsikring.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi i Randers BMX gør, for at beskytte dine data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

Her kan du læse mere om, hvad vi i Randers BMX gør, for at beskytte dine data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

Privatlivspolitik for Randers BMX 2019 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Randers BMX