Bliv medlem

Pris på medlemsskab

Kontingentperioden går fra 1/2 til 31/1 det efterfølgende år.

Medlemskontingent for 2020 er fastsat ved general forsamlingen 22.  januar 2020.

I 2020 vil det være muligt at få licens i Randers, men kommer du fra en anden klub, så skal du skrive en motiveret ansøgning om, hvorfor du kunne tænke dig at få flyttet din licens til Randers BMX. Det gør du ved at sende mail til formand@randersbmx.dk. Hvis ikke du får godkendt din ansøgning, så kan du istedet vælge et træningsmedlemsskab. Du kan læse mere under nyheder

Setup for 2020 er:

Kontingent fastsat til 1100 kr. for 2020 dette er inklusiv licens (300 kr).

Det 3. og de derefterfølgende familiemedlemmer i husstanden er halv pris for kontingentet, dvs. 700 kr inklusiv licens (300 kr).

For nuværende medlemmer skal betaling ske senest d 1/2-2020.

Alternativt er det senest efter 3. træningsgang.

Man kan ikke køre løb, før man har betalt sit kontingent!

For nye medlemmer:

Bliver du  medlem efter 1/8, er kontingentsatsen halv pris for resten af sæsonen, men stadig plus 300 kr til licensen, så i alt 700 kr.

Bliver du først medlem efter 25/10 er kontingentsatsen 500 kr for resten af sæsonen (dette er inklusiv 300 kr af din licens for 2021).

Hvis man er medlem og har licens i en anden klub, så kan man tegne et træningsmedlemsskab, som koster 300 kr for resten af 2020. Et træningsmedlemsskab giver mulighed for at træne med til klubbens træninger tirsdag og torsdag, men det vil dog med dette kontingent ikke være muligt, at deltage i klub mesterskabet.

Man kan tegne et støttemedlemsskab (fx bedsteforældre), som koster 250 kr.

Kontingentet gælder for perioden 1/2-2020 til 31/1-2021.

Inden du melder dig ind:

Randers BMX er en aktiv klub, der forventer at du deltager i arbejdet med klubben (dette gælder både for medlemmer og forældre) – som minimum med vedligeholdelse af klubbens bane og udenomsarealer. Hvis alle hjælper lidtog vi løfter i flokbliver det meget sjovere for dig og/eller dit barn at komme og køre og færdes på banen.

Klubbens eksistens bygger , at vi alle deltager aktivt!
BMX er en action-sport og kan være forbundet med risiko for skader. BMX er derfor ikke en velegnet sport, hvis man ønsker at aflevere sit barn, og komme tilbage efter træning. Det forventes derfor, at forældre eller anden voksen er til stede banen i forbindelse med børns træning og løb.

Konto oplysninger

Når du bliver medlem i Randers BMX skal du overføre beløbet oplyst i mailen du har fået tilsendt til:

Mobilepay 993310

Husk at påføre dit/barnets fulde navn.

Forsikring

Randers BMX gør opmærksom på, at det er køreren selv eller forældre/værge ansvar at være tilstrækkelig forsikret hos eget forsikringsselskab (vær opmærksom på at det kan høre under “farlig sport”).

Udfyld formularen for at blive medlem i Randers BMX

Er du under 18 år, skal dine forældre angives som kontaktpersoner

Ønsker du blot at tegne træningsmedlemsskab til 600 kr? (dette medlemsskab kan kun vælges, hvis man allerede har licens i en anden BMX klub)

JaNej

Ønsker du blot at tegne et støttemedlemsskab til 250 kr?

JaNej

Vær opmærksom på, at man med et støttemedlemsskab ikke får adgang til at træne eller køre løb.

Betingelser

Jeg tillader hermed, at de billeder, der er taget af mit barn eller mig, frit kan bruges af Randers BMX til plakater, tryksager, hjemmeside med mere, med det formål at illustrere BMX.

Vi gør endvidere opmærksom på, at der ikke gennem klubben eller DCU er forsikring på klubbens kører. Hverken på eller unde for bmx banen. Man skal selv sørge for at have den rigtige forsikring.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi i Randers BMX gør, for at beskytte dine data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

Her kan du læse mere om, hvad vi i Randers BMX gør, for at beskytte dine data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

Privatlivspolitik for Randers BMX 2020

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Randers BMX