Om Randers BMX

Frivillig forening

Randers BMX er en klub der bygger på frivillighed. For at klubben kan fungere, er det nødvendigt med opbakning fra forældrenes side. Det omhandler både hjælp til vedligeholdelse af banen, cykler og arealet omkring banen, samt modtagelse af nye mulige medlemmer. Hvis alle hjælper lidt til – og vi løfter i flok – bliver det meget sjovere for dig eller/og dit barn at komme og køre og færdes på banen.

Socialt samvær

BMX er en meget social sport, hvor man får nye venner på tværs af alder og køn. Der er et godt socialt bånd, som styrkes på banen, men også uden for banen. Der vil blive afholdt arrangementer med det formål, at styrke de sociale relationer uden for banen, så deltag i disse, så vidt det er muligt, så du kommer med ind i det sociale samvær.

Facebook

Du kan følge randers bmx på facebook på www.facebook.com/randersbmx.

Når du er meldt ind i klubben, så vil du få adgang til vores interne side ”randers bmx kun for medlemmer”.

Her vil alt relevant information til medlemmerne blive slået op, som fx hvis der bliver arrangeret ekstra træning, træning bliver aflyst, vi afholder arrangementer med mere.

Rygepolitk

Det er ikke tilladt at ryge på banen eller i området omkring gaten.

Kontakt mail: info@randersbmx.dk