General forsamling 2021

Onsdag d. 25/8 kl 19-21 i klubhuset ved målstregen.

Tilmelding via den interne facebook gruppe eller på formand@randersbmx.dk

Agenda

1. valg af dirigent 
2. formandens beretning 
3. godkendelse årsregnskab og budget for den kommende sæson 
4. indkomne forslag 
5. valg til bestyrelsen 
6. valg af suppleant til bestyrelsen og udvalg 
7. valg af revisor og revisorsuppleant 
8. eventuelt Tilmelding via facebook begivenheden. 
Vi mødes i klubhuset ved banen.
Indkomne forslag modtages frem til 11. august. 


På valg
Formand: Mai Tolstrup tilbyder at genopstille
Bestyrelsesmedlem: Mikael Kejlstrup genopstiller ikke. Michael Jespersen tilbyder at opstille. 
Suppleant: Michael Boel tilbyder at genopstille. 
Økonomidirektør: Karina Boel valgt for to år og er på valg i 2022. 
Suppleant: Rasmus Tolstrup valgt for to år og er på valg i 2022.
Til valget har man 1 stemme pr medlem.
Vi ser gerne minimum et medlem pr familie deltager i generalforsamlingen.