Information fra bestyrelsen

Vi har i bestyrelsen besluttet, at lave licens-medlemsstop for etablerede kørere i 2019.
I praksis vil det sige, at hvis man har haft licens i en anden klub i 2018, så vil man ikke kunne få licens i Randers BMX i 2019. Dette dog med undtagelse, hvis man er blevet meldt ind i Randers BMX inden årsskiftet.
Denne beslutning er taget med baggrund i, at vi i klubben i større grad ønsker at fokusere på de kørere, som allerede er en del af klubben, samt for at have mere tid og overskud til at ligge fokus på at skaffe nye kørere til BMX sporten samt at få etableret den nye bane.
Vi har med baggrund i dette besluttet, at hvis man har sin licens i en anden klub, så kan man godt få et trænings-kontingent, hvor man kan træne med til klubbens træninger tirsdag og torsdag. Dette kontingent koster 600 kr. Det vil dog med dette kontingent ikke være muligt, at deltage i klubbens interne arrangementer.
Hjemmesiden vil blive opdateret snarest.
Hvis man har yderligere spørgsmål til dette, så kan man sende en mail til formand@randersbmx.dk.

Generalforsamling 2019

Onsdag d 9/1 kl 19-20:45 på Langvang Idrætscenter

1. Velkomst
2. Valg af dirigent & referent
3. Registrering af fremmødte og stemmeberettigede
4. Formandens beretning om 2018 og forventninger til 2019
5. Valg af revisor og revisor suppleant
6. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018 samt forventet budget 2019
7: Fastsættelse af kontingent 2019
8. Valg til bestyrelsen – Mai (Formand), Mikael (Bestyrelsesmedlem) og Michael (suppleant) er på valg i 2019 og de ønsker alle genvalg. (Hvis nogen ønsker at modopstille skal dette indberettes til Mai Tolstrup senest d 3/1-2019.)
9. Indkomne forslag (Hvis nogen har input til agenda, skal dette indberettes til Mai Tolstrup senest 3/1-2019)
10. Eventuelt:
A: Baneudvalg 2019 v Mikael Kejlstrup – indsættes som punkt 8B.
B: Træningsinfo 2019 v Mikael Kejlstrup -indsættes som punkt 4B.

Af hensyn til bestilling af kaffe og kage samt sikre nok stole, så bedes i tilmelde jer via mail info@randersbmx.dk senest d 6/1.2019.

Bestilling af klubtøj og køretrøje 2019

Skal du også have klubtøj eller køretrøje?

Vi bestiller klubtøj og kørertrøjer igen d 6. februar, så vi kan være klar til årets første løb i marts måned i Feldborg.

Du kan læse mere på linket her, hvor der også er bestillingsseddel.

Husk når i betaler ind på klubkontoen at skrive navn og hvad i betaler for.
FX “Felix Tolstrup Klubtøj” eller “Vitus Tolstrup kontingent”