General forsamling 2020

Der indkaldelse hermed til 22. januar 2020 kl 19-21

Det bliver formentlig på Langvang – der serveres kaffe og kage

Rasmus og Karina er på valg i år – de er villige til genvalg. 

Agenda                  

 1.    valg af dirigent 

2.    formandens beretning 

3.    godkendelse årsregnskab og budget for den kommende sæson 

4.    indkomne forslag 

5.    valg til bestyrelsen 

6.    valg af suppleant til bestyrelsen og udvalg 

7.    valg af revisor og revisorsuppleant 

8.    eventuelt Forslag og input til agenda skal sendes til formand@randersbmx.dk senest 2 uger før generalforsamlingen.

Tilmelding via den interne facebook gruppe eller på mail formand@randersbmx.dk